Features

Extensive functionality with a user friendly design
to simplify collaboration and productivity

Project management

Plan - execute - document

Fleksibel og brukervennlig modul for håndtering av bla. internkontroll, risikostyring og avviksregistrering innenfor både klinisk og HMS relaterte kontekster 

CRM

Customers - cases - relations

Case management

Secure case handling and collaboration platform

For virksomheter med behov for journalføring og arkivfunksjoner av personsensitiv informasjon. Fungererer for virksomheter innenfor bla. helse og omsorg, barnevern, BPA, og krisesenter

Document management

Dokumentflyt

Upload existing documents, create online or import from Office 365.

Request a demo

Contact us to explain your business requirements. We will be happy to organise a customised demo just for you.