Funksjoner

Omfattende funksjonalitet med brukervennlig design
forenkler samarbeid og øker produktivitet

Prosjektstyring

Planlagt - gjennomført - dokumentert

Fleksibel og brukervennlig modul for håndtering av bla. internkontroll, risikostyring og avviksregistrering innenfor både klinisk og HMS relaterte kontekster 

CRM

Kunder - saker - relasjoner

Saksbehandling

Sikker journalføring og samarbeidsplattform

For virksomheter med behov for journalføring og arkivfunksjoner av personsensitiv informasjon. Fungererer for virksomheter innenfor bla. helse og omsorg, barnevern, BPA, og krisesenter

Dokumenter

Dokumentflyt

Last opp dokumenter, lag dokumenter online eller via  Office 365.

Be om demo

Ta kontakt og forklar behov og ønsker. Vi hjelper med en skreddersydd demo