Løsninger

Kan tilpasses de fleste virksomheter og forretningsområder
People working at busy modern office in front of computers
jobpulz-legal

Utviklet i samarbeid med blinQ AS; blinq.no.

Små og mellomstore advokatfirma. Fokus på å forenkle og automatisere rutineoppgaver, automatisk skjemautfylling og administrasjon og oppfølging av klientarbeid.

Offentlig

Sikker saksbehandling/journalføring og samarbeid på prosjekter og oppgaver. Skreddersydd arbeidsflyt for ulike tjenesteområder, herunder attføring. 

Working process at office.Group of young coworkers work together modern coworking studio.Young people making conversation with partners at wooden table.Horizontal.Blurred background.Top view

Pro

Skreddersydde løsninger for nisjevirksomheter.

Omsorg og behandling

For miljøer med behov for sikker håndtering av personsensitive opplysninger, det være seg saksbehandling, journalføring og konfidensielle medlemsregister. Tilrettelagt som samarbeidsplattform for fagfolk, brukere, og eksterne samarbeidsinstanser. Løsningen har en brukervennlig utforming og fremdtidsrettet design. Ulik arbeidsflyt kan etableres både på individuell brukerbasis, samt også på overordnet nivå. Dette muliggjør automatisering av handlinger for å redusere manuell oppfølging. I tillegg har løsningen spesiell fokus på kartlegging og kvantifisering i utviklingsforløp. Endelig nevnes løpende risikovurdering på brukernivå.   

Close up on a man and a woman holding hands at a wooden table

Be om demo

Ta kontakt og forklar behov og ønsker. Vi hjelper med en skreddersydd demo